​​سهامداران.jpg 

اسامی و درصد سهام سهامداران قطب پتروشیمی سپهر لاوان

ردیف نام سهام دار سرمایه درصد
۱ انرژی سپهر ۹۹,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۹.۹۸
۲ صنایع پتروشیمی دنا ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰.۰۳
۳ صنایع پتروشیمی سبلان ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰.۰۳
۴ تجارت بین الملل سکو ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰.۰۳
۵ سرمایه گذاری سیراف انرژی ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰.۰۳

​​​